вторник, 2 септември 2014 г.

"Танцът на спиралата"

За закупуване на книгата: е-mail: baho_db@abv.bg; GSM: 0877643026

СЪДЪРЖАНИЕ:
ПРЕДГОВОР……………………7
ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА…………12
ГЛАВА ПЪРВА……………………17 - ПОВДИГАМЕ ЗАВЕСАТА  НА МАЙА
ГЛАВА  ВТОРА……………………23 - НОВОТО СЛЪНЦЕ
ТРЕТА ГЛАВА……………………28  - НОВАТА „КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ”
ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА……………………34  - ДЪРВОТО  НА  ЖИВОТА
ГЛАВА ПЕТА……………………47 - ПЕЧАТЪТ НА СОЛОМОН
ГЛАВА ШЕСТА……………………56 - КЪМ ТЕБ, ЛЮБОВ, ВРАТАТА СЕ ОТВАРЯ
32 СТЪПКИ ПО СПИРАЛАТА…………58
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………66
ПРИЛОЖЕНИЕ №1……………………67 - КАЛЕНДАР НА НОВОТО ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2……………………70 - НОВОТО ЛЕТОБРОЕНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №3……………………74 - БЛАГОПРИЯТНИ И НЕБЛАГОПРИЯТНИ ТЕТРАГРАМИ ЗА           
ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ОРГАНИЗМА
ПРИЛОЖЕНИЕ №4……………………75 - ТАБЛИЦА ЗА КОНКРЕТНИТЕ ОТГОВОРИ       
ПРИЛОЖЕНИЕ №5……………………76 - НОТИТЕ И СИМВОЛА НА БОГА В НАС /ПЕЧАТА  НА СОЛОМОН/
ПРИЛОЖЕНИЕ №6……………………77 - 8 ЦИКЪЛА /7+1 БАЛАНСИРАЩ/ В ПОТОКА НА ИН И ЯН
ПРИЛОЖЕНИЕ №7……………………78
ПРИЛОЖЕНИЕ№8……………………79 - ОСЕМ ТРИГРАМИ – НОВИ ЗНАЧЕНИЯ И ПОДРЕДБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №9……………………98 ОСЕМ КЪСА КОПРИНА /БА ДУА ДЗИН/
ПРИЛОЖЕНИЕ №10……………………112 - ДВАНАДЕСЕТ УПРАЖНЕНИЯ, РЕГУЛИРАЩИ,   ОБНОВЯВАЩИ, ХАРМОНИЗИРАЩИ И ЛЕКУВАЩИ НЕРВНАТА СИСТЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ №11……………………138  - ПЕТ  ДАОИСКИ  УПРАЖНЕНИЯ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ОРЕЛА, ТИГЪРА, МЕЧКАТА  И МАЙМУНАТА
ПРИЛОЖЕНИЕ №12……………………151 - ВЕЧЕН  КАЛЕНДАР

Предговор

  Здравейте скъпи приятели,
Имам честта и удоволствието да открия светлината и истината за Новото време, за Новата Енергия и за Новия човек. Всъщност това е и част от призванието ми, с което съм дошъл тук и сега, на тази Земя.
Живеем в дни на Преход. Сигурно повечето хора вече го усещат, други само са чували за него и разбрали – недоразбpали го обсъждат и интерпретират в различни варианти.
Медиите вече проглушиха ушите ни с така наречения Апокалипсис и Край на времето, който според календара на маите е фиксиран на 12.12.2012 година. Говори се за Край на Света. 
Всички тези прокламации, „добри новини”, гръмки изказвания на разни пророци, екстрасенси, медиуми и т.н. всяват дълбок смут в душите на хората. Някои от тях се чувстват обречени, други търсят начини и средства за спасение – било то чрез обръщането към религия или към различни техники за духовно и физическо усъвършенстване, било чрез създаване на специални укрития и транспортни средства за бягство от ужасния край.
На някои пък въобще не им пука, макар че ако се взрете в очите им при обсъждането на този проблем, ще видите в дъното им сянката на страха и ужаса.
Тези, които разбират истинския смисъл на Прехода мълчат и наблюдават и чакат мига, в който човечеството ще е готово да разбере истината. 
Днес идвам при Вас, нарамил кръста на Истината, с посланието: „Край няма! Всеки край е ново начало.”
Идвам при вас, за да ви кажа, че този така наречен КРАЙ НА СВЕТА, КРАЙ НА ВРЕМЕТО настъпи  в края на 1999 г. Ние живеем вече в Нов Свят. В Ново време, с нова и в нова енергия.
Не го ли виждате? Не го ли усещате?!...
На  енергийно ниво полюсите вече се смениха, север стана юг. Енергийните потоци при хората също се смениха. Мъжете станаха по-меки, по-интуитивни, т.е. Ин енергията в тях се увеличи. Жените пък обратно – станаха по-твърди в характерите си, пологични, взеха да изпълняват все повече функции, присъщи в предишните векове само за мъжете, т.е. те станаха по - ЯН.
Все по-често през последните години взе да се говори за децата индиго, за кристалните деца. 
Зачестиха ражданията на деца с така наречените паранормални способности /телепатия, телекинеза, повишени умствени способности и интуиция, деца медиуми и др./.
За повечето от децата на Шестата раса е характерно, че при тях  нивото на хемоглобин и желязо в кръвта намалява, за сметка на това се увеличава лимфната течност. В костната им тъкан намаля калция, а се увеличава силиция. 
Кристалната решетка, структурата на Новия човек е по-различна от тази на човека, представител на Петата раса.
 Новият човек, Нашият Свят преминава на едно по-фино енергийно ниво. Надявам се, че следващите страници на тази книга ще ви помогнат да разберете по-добре този факт.
Живеем във време на Преход. Нашата Земя също е в Преход, следвайки родителя си Слънцето. 
За Прехода, извършван от Земята ни  и човечеството са натрупани вече много научни и езотерични доказателства и факти. Земята вече трепти в диапазона на 8 - те херца / Hz/, което оказва неблагоприятно въздействие върху повечето от живия свят на Планетата. Някои учени и езотерици смятат, че Преходът ще се осъществи, когато Планетата достигне ниво на трептене 13 Hz. 
Тъй като електромагнитните полета на Земята и електромагнитното поле на съществата, обитаващи я, са свързани, то в тях настъпват различни промени.
Това, което се наблюдава при хората е, че те стават по-лесно дразними, по-сензитивни. Някои от тях установяват, че са си изгубили по-голяма част от спомените. 
В последните години зачестиха инсултите, инфарктите, нервните сривове, мигрените, а също и епидемиите. Появиха се нови наглед, нелечими заболявания.
Какъв е изводът?!...Panta rei! Всичко тече, всичко се променя. Единственото, което не се променя, е самата Промяна. 
Тази концепция много добре е проучена и разработена от представителите на даоизма, а  „И
Дзин”  или „И Чинг” – „Книга на промените” чудесно илюстрира тъждеството на промените в микро и макро космоса.
Светът се променя! Земята се променя! Ние също трябва да се променим, за да влезем в ритъм, в хармония с тези промени.
Не го ли сторим, това което ще последва са болести, в последствие и разпад на физическата ни обвивка или така наречената смърт на сегашната ни форма.
Не искам думите ми да всяват страх в сърцата на хората, но това е факт.
Все пак, приятели мои, искам да ви успокоя СМЪРТ НЯМА! ИМА ПРЕХОД, ИМА
БЕЗКРАЕН, ВЕЧЕН ЖИВОТ.
Разкривам днес, една древна тайна, пазена и достъпна само за адептите на различните езотерични школи – египетските жреци, орфиците, кабалисти, даоисти и др.
На Земята вече е родено Новото Слънце и огрява дълбините и повърхността й. Роден е и се развива Новият човек. Човекът, по-близък до своя Творец. Човекът, по Неговия образ и подобие. 
Четете, чувствайте и ще разберете!
Това е „Книга за Новото Време”. 
Може да бъде наречена и „Новата Книга на Промените”, но в действителност тя е „Книга за Вечната Любов и Безкрайния, Безсмъртен Живот!”
Гадателската  й функция е на втори план. Чрез книгата говори Новият свят. Всичко, което е писано в нея е проверявано многократно.
Ако думите ми звучат глупаво, скандално, еретично, налудничаво или наивно, аз съм готов да приема критиката, защото нямам вече Аз, след като осъзнах Бога…
Бог е постоянно около нас и в нас, говори ни чрез всяка наша клетка и гледа през нашите очи. 
Когато осъзнаеш Бог, изчезва страхът за оцеляването, страхът от Смъртта.
Когато осъзнаем Бог, разбираме, че сме безсмъртни същества, обитаващи Великата Любов, Великата Майка на всичко.
Добре дошли в Новия свят, нови Хора! Бог с вас!

Дончо Кръстев 24.04.2011г.


ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА
           

Сега ще ви разкажа една Космическа Приказка.
Някога Бог съществувал  –  Единен, Цялостен, Самодостатъчен.  
В него се съдържали всички Идеи и Форми, но всички те били сякаш застинали фрески в ума на
Бога. 
Той бил доволен и радостен от това състояние, докато в него не се зародил един импулс, една висша необходимост от движение, от раздвижване на привидната статичност.
Този импулс бил Дао, Балансиращия Бога Принцип.  Бог и Дао били и са Едно, родени и пребиваващи от и във Великата Любов. Засмял се Бог, разглеждайки застиналите картини в себе си и рекъл им:
- Раздвижете се! Давам ви собствен живот, който ще бъде отражение на Живота, в който пребивавате в Мен досега. Така, аз ще бъда винаги с вас, ще гледам през очите ви и ще ви съзерцавам, ще гледам как се развивате, вие, творения мои. Гледайки навън, вие ще виждате и  усещате Великата Любов, Баща и Майка на всичко. Вглеждайки се в себе си вие ще виждате и усещате истинското си Аз, т.е. Мен. Ще разбирате какво ви говори Любовта и смисъла на съществуването ви. Помнете, че сме заедно винаги! Животът ви е Моя живот, всяко от съществуванията ви е като един удар на Моето сърце.
И като отражение на Любовта всемирна от Бог /Великият Дух/ се родил космическия Христос. Той бил и е проявление на Любовта, на съзидателното в Проявения свят, чистата Ян. 
За да има хармония в този свят, за да балансира Ян, Бог чрез Любовта създал и  Дявола, като чист Ин, необходимият баланс. 
Взаимодействайки помежду си, чистата Ян и чистата Ин създали четирите образа на Творението:
Ø  ОГЪНЯТ, като проявление на съзидателния и разрушителния дух, като силата на любовта и омразата /омразата е проява на неразбирането ни към Бог и Любовта/;
Ø  ВОДАТА, като проявление на Живота във
Всемира, на Душата, родена от Духа;
Ø  ДЪРВОТО, като принцип на Живота, творящ формите и даващ им импулс за този Живот чрез Вятъра, за да могат те да съществуват и трептят, да изричат Божиите слова чрез своите; Да се движат и пътуват навсякъде със своите тела и мисли, където пожелаят /Воля/ ;
Ø  МЕТАЛЪТ, даващ устойчивост на създадената форма в по-грубите нива на трептене.

Огънят топял Метала и освобождавал Водата от съответната форма. Водата чрез Дървото/Вятър отново намирала нова форма за съществуване. 
Взамодействайки си,  4 те образа, създали 8 те принципа  и състояния, отразяващи проявите на взаимодействие между Ин и Ян, между Дявола и Христос.
Ето затова Първопричина винаги била изобразявана като Кръст/+/.
Кръстът това е единство от две пресичащи се единици /Ин и Ян/, разделящи се на 4 ри лъча. Или казано другояче, във видимия Свят заблестял един велик образ на Единството, като Божествена Тетраграма, израз на Небесния ред, на когото Земният ред е отражение.
Блестял Кръстът, осветявал пътя на формите с 4 - те, с 8 - си лъча, с … 8 - те лъча били и са осемте
Принципа,        осемте      основни      проявления      на
Светлината, на енергията. Осем – това е символът на Безкрая, на цикличността, на вечното отиване и завръщане, където няма Начало, няма и Край.
Някога, в така наречената Древност, представителите на Атлантската раса са били в много тесен контакт с Космическия разум. Те познавали 8 - те принципа и живеели според тях. 
Атлантите предали част от тези знания на хората от Петата раса. Знаейки за прераждането, за цикличността на Времето атлантите са оставили следи, ключове, тук, на Земята, за да могат, когато отново се преродят  на нея, да си възвърнат старите спомени и знания. Да си припомнят истината  за Единството и да постигнат по-високо ниво на развитие. От тях Фу Си, същество от съзвездието Плеяди, научил дълбоката мъдрост и учението за Ин и Ян, 4 - те Образа и 8 - те принципа.
Макар че било високо развито същество, Учител, Фу Си не познавал това учение. Той осъществил контакт с атлантите, които били на Земята, в Китай, преди около 5 хилядолетия. Учейки хората, представители на петата раса, на различни знания и изкуства, Фу Си им предал и учението за Ин и Ян и 8те принципа в достъпна за тях форма.
Осемте принципа, крепящи и действащи в Мирозданието, обозначил с 8 триграми, съставени от две основни енергии – Ин и Ян.
Всяка триграма показвала начина  на взаимодействие между тези енергии и ситуациите, произтичащи от това взаимодействие, а също и свойствата и формите, както и елементите, които ги съставят. 
Триграмите нарекъл НЕБЕ, ЗЕМЯ, ОГЪН, ВОДА, ДЪРВО, ГРЪМ, ПЛАНИНА, ЕЗЕРО.
Комбинирани една с друга, те дават 64 съчетания или 64 хексаграми, които обясняват всичко в нашия цикличен Свят. 
Учението за хексаграмите и техните значения Фу Си подредил в книгата „И Дзин”, „Книга на промените” и дал ключа за разтълкуване на всяка една от тях. 
В последствие се появили много коментари към книгата, като постепенно истинските значения на  хексаграмите и ключовете към тях били забравени или тълкувани неправилно.
Затова, за да предпази истинската същност на учението и силата му, Фу Си разбъркал подредбата на хексаграмите и техните ключове. 
Хората на тогавашното си ниво на осъзнаване не били готови за учението и не трябвало да го използват, защото имало възможност да се прилага и с користни цели.


Атланската раса е жив пример какво би последвало, когато се злоупотреби със знанията… 

ГЛАВА ПЪРВА

ПОВДИГАМЕ ЗАВЕСАТА  НА МАЙА


В наши дни хората все още не са готови да получат информацията за Учението „И Дзин”.
Радостно е, че мъглата в умовете на хората вече започва да се разсейва. С настъпването на Новото време все повече хора се пробуждат от Съня на Майа, като съзнават истинската си същност.
Книгата, която държите в ръцете си, е един мост от бъдещето към миналото ни. 
Тя ще ви помогне да преминете от сегашното ви ниво на осъзнаване към едно цялостно себеосъзнаване. 
Бъдещето е миналото ни, което изживяваме сега. Може би това твърдение ще се стори абсурдно на много хора, но е факт. Има една реплика в сериала „Туин Пийкс”,  която се превърна в култова: „Совите не са това, което са!”
По този начин стои и въпросът с Времето. 
То, както всяка изявена енергия не е линейна величина. Времето е проява на Ин и Ян и се движи по спирала. По спирала, съставена наглед от две нишки, които се движат срещуположно. Това е движението на всички изявени енергии в света – Спиралата. Тя е символ на Безкрайността. Безкрайността в нас, в живота, във всичко видимо и невидимо. Нашата ДНК и Космическата ДНК са еднакви.
Откриваме образа й, вглеждаме се в растежа  на дърветата, в движението на вятъра, на водата, на хората.
Откриваме я в движението на галактиките, на планетите, на звездите. „ Каквото е горе, такова е и долу” – херметическия принцип, разкриващ тъждеството на процесите в микро и макро космоса. Не случайно кадуцея, жезълът на Хермес Трисмегист е крилат жезъл с две змии, увиващи се около него. Това е и символа на Новото /Старо/ Време – символът на Спиралата, на Безкрая, 8 или .
Осмицата, 8 те триграми, обяснени чрез 4 те Образа, възникнали от взаимодействието между Ин и Ян, рожби на Единството. 
Четирите образа на Дао образуват кръст /+/ - символ на проявения живот и възкръсването на  Слънцето, което изгря на Земята преди две хилядолетия и „умря” на същия този кръст, а сега отново възкръсна.
Именно за него е говорил Исус Христос, когато е ходил по нашата Земя – за Второто пришествие, за Вечния живот. Наистина, това вече е факт.
Старият Ред, старият Човек изчезва.
Петте елемента,  /У Син /, съставляващи магическия пентаграм вече са четири. Те образуват Кръста на магическата тетраграма, а също и всяка брънка от веригата на ДНК то ни. 
Всяка брънка – образ на Вечния Живот Смъртта изчезва като символ на страха и незнанието ни. Металът, изразяващ грубите форми на материята, на инертността й, се претопява от Духовния  огън на новото Слънце, трансформирайки се в Огън и Вода в триграмите    НЕБЕ   и  ЕЗЕРО.
 и  
*В „И Дзин” Небето се изобразява с триграмата , а Езерото с триграмата. Тези две триграми имат качествата на елемента Метал. Съответно според новата подредба и енергия, Небето придобива качествата на Огъня, а Езерото на Водата или Енергията в новият символ се движи по спирала, следвайки пътя на Символ на Безкрая ,Символ на Вечния живот.
 или 
*Последният знак удивително прилича на хромозома. 


Схема № 1

 Това е и ОБЩОКОСМИЧЕСКИЯ ПРИНЦИП  НА ЖИВОТА.
                Той се влияе от Времето, а не от Пространството, защото, както казахме вече, Времето е вид енергия, родена след Първичния импулс на Живота в нашия Изявен Свят. 
Тази енергия отслабва или се увеличава, влияе върху формите, а те на свой ред влияят върху нея. Енергията в символа се движи по начина, показан в схемата.
Схема №2

  
Обяснението е следното: Първо е Огънят, Той е онова Небе, което преди е носело качествата на Метала, но вече вдига своите вибрации, одухотворява се и се превръща в Огън.
Съдържайки в себе си огнени, но и метални качества, то „ражда” Водата, която създава Земята. Тя на свой ред ражда Дървото/Вятър.
Това е новата, това е изначалната подредба на Елементите, които по-скоро могат да се нарекат Трансформации на Изначалната Светлина. 
Четирите елемента запазват част от качествата на старите пет елемента /У Син/  и минават на ново, по-високо ниво на вибрация.
Що се отнася до пораждането на един –други елементи ето разковничето:
Огънят /Духа/ поражда Водата /Душата/, която поражда Земята. Земята ражда Дървото / Вятър, а процесът се тълкува, като възникване на всички форми и прояви на Живота, на Духа чрез тях, /като Вятър/.
Като проследим движението на енергията в Символа, откриваме 4 двойки връзки /Това е важен факт!/,  като последната можем да обозначим като
ПРЕХОД, като израз на завръщането на Животворния импулс, на Словото Божие отново в Своя Творец и Източник.
За този Преход е характерно числото 9 и качествата на това число.
По реда на Новата Енергетика Огъня се обозначава с числата 1 и 5, Водата с числата 2 и 6, Земята с числата 3и 7, Дървото / Вятър с числата 4 и 8.
Виждаме как Земята /Ин/ придобива повече Ян качества, присъщи на нечетните числа, в случая 3 и 7.
Докато изявеният Живот на планетата ни, изобщо Живота, изразяващ се чрез форма придобива нови, вече Ин качества., присъщи на четните числа / в случая 4 и 8/.
Енергията в символа на Безкрая, в тетраграмата се движи в ритъм 5/3 или 3/5. 
Някои от произведенията на Хендел и Бетовен могат да ви помогнат да я усетите.
Движейки се по Спиралата енергията извършва 2 големи и 2 малки цикъла, като в края на втория голям цикъл всичко се затваря и циркулацията на енергията се подновява, вече на ново ниво.
Всеки от големите цикли е съставен от шест състояния на енергията, първият малък цикъл от четири, вторият малък от два.
/В следващата глава, при разглеждането на таблицата с  тетраграмите, ще бъде описано по подробно./
Вторият голям цикъл завършва в елемента Дърво / Вятър където всичко завършва, за да почне отначало в елемента Огън. Като ударите на сърцето ни. То не спира да бие, но когато преминава от един ритъм в друг се получава една пустота, една тишина, само миг и … после всичко продължава.
Там, където всичко свършва, там се поражда ИМПУЛСА,пораждащ ЖИВОТ /Огъня/. Затова и Краят е Начало, а Началото Край.

         

ГЛАВА  ВТОРА

НОВОТО СЛЪНЦЕ

Ние сме рожби на Любовта. 
Тя е нашата майка, нашият баща. Тя е Всичко.  Нашият Дом, Земята, на която живеем в момента, също е нейна рожба. 
На физически план Земята и повечето същества, които я обитават са деца на Слънцето. 
Телата ни, душите ни са изтъкани от Светлина и Любов. 
Затова Слънцето от древни времена до днес е било и е почитано, възнасяно, боготворено.
Може би няма народ, няма езотерична школа, които да не  са осъзнавали силата на тази звезда и значението й за Живота на Земята.
Скрие ли се Слънцето зад хоризонта, Животът забавя своя ритъм. 
Възкръсне ли отново в огнена зора и Животът също възкръсва и се обновява. 
Ами ако Слънцето залезе и повече никога не изгрее?
Тази книга е посветена на Новото, възкръснало на Земята в края на 1999г. Слънце, началото на Новия Живот.
Благодаря за силата и мъдростта, която ми се даде и продължава да ми се дава от Духовния ми Учител, благодарение на чиято помощ и напътствия съставих книгата.
Благодаря и на Косьо Любенов, мой духовен брат и приятел, който в качеството си на медиум ми помогна да намерим и пречистим „зърното от плявата” „Плявата” бе повечето в съмненията относно знанията, които имах в себе си и които получавах от Финния Свят. С негова помощ успях да я изчистя. Благодаря!
Благодаря и на другия си духовен брат – Марин Баев, радиестезист и класически хомеопат, който също бе индикатор за информацията, която получавах, а понякога ми подаваше някои факти, които се оказваха ключови за по нататъшната ми работа.
До откритието, до създаването на настоящата книга се стигна „случайно”. 
Аз бях започнал да преработвам „И Дзин” търсейки вариант за издигането й в 4-то измерение. 
Бях почнал много да я усложнявам.
Тогава в живота ми се появи Нако, който ми припомни, че ключът е не в усложняването, а в опростяването. 
Благодаря ти, приятелю! 
Нако е уникален програмист с качества на медиум, в които много се съмняваше.
Успях да му помогна да повярва в себе си, да ги преоткрие, но най-вече да влезе в хармония с душата си. 
Резултатите не закъсняха…  После Съдбата ме срещна с Косьо. 
Бяхме на семинар в Сепарева Баня, където аз водех занятията по Чи Кунг и „Осемте къса коприна”, както и „Основи в изучаването на И Дзин”.
Аз и на занятията бях споделил, че съм открил объркване в подредбата на тези уникални даоистки упражнения, водещи до крепко здраве, дълголетие и …безсмъртие. 
Явно това умишлено е било направено от адептите, за да не бъдат упражненията опорочени от лаиците.
Който е знаел, не е говорел, не е показвал. Който бил готов, сам достигал до истинската им подредба и предназначение. 
Косьо се съгласи с думите ми, но ми напомни, че в момента Земята е с нова Енергетика и затова явно има промяна в упражненията. 
Решихме в удобно за нас време и подходящо място да го проверим, като допълнително използваме и махалото.
Резултатите бяха много интересни, даже зашеметяващи. Открихме Новата подредба на 8-те елемента, на 8-те триграми. 
Някои упражнения бяха сменили подредбата си и елемента, други само елемента си. На енергийно ниво магнитните полюси вече се бяха сменили – Юг бе вече Север. 
Разгледайте схемите на Преходното и Следващо Небе, а после и схемите с новата подредба на 8-те елемента и 8 –те триграми.

Преходно Небе
/по Фу Си/

 Новата подредба – това е Новото Слънце с 8 лъча, като на всеки от лъчите съответства един елемент от 8 – те триграми, тъй като всеки от тях е проявление на Едното, на Единната Енергия и Светлина.

В центъра на Символа е Монадата
Още едно от нещата, който установихме, а именно, че при изпълнение на комплекса „8-те къса коприна” енергията също се разпръсква, като тези слънчеви лъчи.
Комплексът е поместен в края на книгата, към него за сравнение е приложена и старата подредба на тези уникални 8 перли.
С книгата върви и диск, на които са записани освен „8- те къса коприна” и „12-те упражнения за нервите”, които също са преработени според новата Енергетика.
Приложени са и „Даоиските упражнения  на животните – Дракон, Тигър, Орел, Мечка и Маймуна”. 
В диска Косьо Любенов представя Метода за лечение и самолечение чрез Универсалната  Космическа Енергия – метод на Архангел Ханиел.
А що се отнася до комплекса „Осем къса коприна”, това, което остава непроменено при правилно изпълнение на упражненията  са ползите, които според новата подредба са много по-големи.


. . . . . . . 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

ОСЕМ КЪСА КОПРИНА /Ба Дуа Дзин/
„Осем къса коприна” е комплекс, система от уникални упражнения, доказали своята ефективност и полза през вековете. 
За нея е писано и говорено много.
Упражненията се практикуват и от голяма част от изучаващите бойни изкуства /по-специално Кунг Фу/, както и от много други хора, занимаващи се със системи за здраве и дълголетие.
Заради ползите, които донасят на организма, даоистите са ги нарекли „Осем перли”, защото са ги приемали като еманация, елексир на вътрешната алхимична практика. Те донасят на практикуващия ги здраве, дълголетие и …безсмъртие.
В настоящата книга съм поместил вариант на „Осемте къса коприна”, създаването на който се приписва на генерал Юе Фей /живял по време на династията Южна Сун ХІІ – ХІІІ в. след Хр./
Той е бил последовател на Дао, като също му се приписват създаването на няколко стила в Кунг Фу, по известни от които са Стила на Орела и Син И Цюан.
Юе Фей създал комплекса „Ба Дуа Дзин”, за да подобри здравето и физическата подготовка на своята армия, която в последствие станала пример за воински дух и боеспособност.
Представям ви вариант на комплекса на уникалните упражнения, създаден от генерал Юе Фей, който ми бе предаден от учителя ми по Кунг Фу Красимир Василев.
В последствие при съвместната ни работа с Косьо Любенов, открихме Новата подредба на упражненията, следващи Новата енергетика на Земята и Слънцето /виж Глава 2/.
„Ба дуа дзин” съчетава в себе си простота и ефикасност. 
Комплекса от упражнения може да се изпълнява почти навсякъде и не изисква специална физическа подготовка. Движенията са естествени,
ненасилствени, натрупват и генерират много енергия /Ци/ в телата на практикуващите ги. Освобождават се запушените, затлачените енергийни канали в тялото, получава се цялостно пречистване и излекуване на организма. Човек става по-бодър, тонизиран, зареден с чиста космическа енергия.
                Емоциите         също         се          уравновесяват,
хармонизират, защото Ин и Ян в тялото и в душата  на човека също е в баланс. 
Практикуващият се изпълва с радост и удовлетворение, защото при изпълнението на упражненията се отделят т.нар „хормони на щастието”, ендорфини.
Преди да започнем изпълнението на комплекса, трябва да си намерим някое тихо и спокойно място. 
Препоръчително е поне час преди изпълнението да не сме консумирали храна, а също и алкохол. /Както и различни други видове опиати и наркотици/.
Затова е добре комплекса да се играе сутрин след ставане от сън и вечер, малко преди лягане /найдобре в интервалите между 5-7 часа сутрин и 23-01 часа вечер/.
Това е времето, когато ставайки от сън, ние изчистваме отработената по времето на съня енергия и се зареждаме с нова, чиста енергия; 
А вечер, преди лягане, когато тялото и ума се успокояват, ние изчистваме натрупаната и отработена през деня негативна енергия, преработваме я в чиста  и се зареждаме с друга Ци, нежна и тиха, спомагаща ни за добър, ползотворен сън, който може да е изпълнен с показателни сънища.
Това е така, защото ние сме изчистили финните енергийни канали на телата си. 
Преди да започна с обясненията на упражненията, само ще доуточня, че „Ба Дуа Дзин” и „И Дзин” „Книга на промените” са тясно свързани.
На всяко упражнение отговаря една триграма.
Триграмите, както вече знаете, са графични изрази на 8-те основни Принципа, проявяващи се във Вселената, крепящи Мирозданието. 
В настоящата книга доста говорим за тях. Това са Небе, Земя, Огън, Вода, Езеро, Дърво/Вятър, Гръм, Планина. Всяка триграма, респективно, всяко упражнение, свързано с дадената му хармонизираща триграма, е ориентирано в определена посока на Света. За да бъдем в хармония с Вселената, за да получим правилната енергия и сила, която генерира упражнението, ние трябва да го изпълним в отредената му посока.В противен случай ефектът ще е минимален, дори можем да объркаме енергийното си състояние, а при най-лошия случай да се разболеем. 

. . . . . . .

Първо изданиеISBN 978-954-351-039-9

Корицафотоколаж на Камелия Мирчева по картини на Иван Арабаджиев
Издател: Арт клуб “Херос”Стара Загора 
За контакти с автора: е-mail: baho_db@abv.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар