събота, 15 април 2017 г.

Healing gardens ( Лечебни градини )Идеята  и  съществуването  на  лечебни  градини, както  и  създаването  им  от хората, съществува  от   хилядолетия. По  цял  свят  има  места, които  са  с  висока  енергетика .
На  тези  места  шаманите, жреците, светите  отци  или  други  хора  със  свръхсетивни  възприятия  са  създавали  храмове, чешми , или градини  с   билки  и  други  растения, където  хората  да  получат  утеха, изцеление  и  прозрение  за  нещата  от  живота  им  или  живота  като  цяло ; Да  усетят  по- добре Бога ( или  Висшата  сила ).
Лечебните  градините  се  създавали  и  отглеждали  по  различни  принципи: Било  само  според  лечебната  сила  на  растенията, които  виреят  там, било  само  чрез  лечебните  им  аромати, които  се  разнасяли  от  билките, храстите  и  дърветата, а  много  често  се  използвала  и  комбинацията  от  аромати  и  лечебните  качества  на  самите  растения, приети  като  чай, отвара , лечебно  хапче  или  прах  и  др.
Други  системи, като  Фън  Шуй, засаждали  и  подреждали  градината  и  дома  според  5-те  Елемента  в  източната  натурфилософия. Така  се  постигала  хармония  между  човека  и  Космоса. Идеята  а  Елементите  е  много  древна. Има  я  още  в  “ И ДЗИН “, “ Книгата  на  Промените “, която  се  датира  на  около 3000 години  преди  Христа. Там  се  говори, че  всичко  е  изградено  от  8  Елемента, произтекли  от  4 –те  Първоелемента, че  всяко  нещо  проявява  качествата  на  даден  Елемент. Х.К. Агрипа  в  своята  “ Окултна  философия “ класифицира  планетите, животните, растенията ,минералите  и  др. според  техните  елементи. В  астрологията  на  древните  гали  вместо  животни, всеки   астрологически  отрязък  и  знак  носи  качествата  на  определено  растение. Знанието  за  Елементите  е  вплетено  в  Българското  народно  творчество  и  традиции, в  знанията  на  древен  Египет, в  традициите  на  индианците  от  Южна  и  Северна  америка  и  др.
Питагор  в  своето  учение  говори  за  4 –те  Елемента  на  Мирозданието – Огън, Вода, Земя, Дърво ; Хипократ  също  използва  тази  идея  за  успешното  лечение  на  редица  болести. Древната  Аюрведа, Наука  за  живота, също  използва  тези  Елементи.
Всяко  същество  има  свой  водещ  Елемент, макар, че  съдържа  и  останалите  в  себе  си. Това  твърдение  е  и  в  “ Танцът на Спиралата “.

Методиката „Танцът на Спиралата‘ (Кръстев, Д., 2011) е базирана на древни  практики за здраве и дълголетие, синтезира и обединява източното и западното познание за подобряване на човешкото здраве и развитие. Растенията проявяват качества, характерни за отделните Елементи, които са описани в древното източно учение “Книга на Промените”,  и в методиката „Танцът на спиралата“ (Кръстев, Д., 2011), а именно – Небе, Вода, Планина, Дърво/Вятър, Огън, Езеро, Земя, Гръм. Авторите прилагат методиката „Танцът на Спиралата ‘(Кръстев, Д., 2011), (която води до постигане на баланс на всички нива – физическо, емоционално и умствено) при растенията, (като част от живия свят). Според автора подреждането (засаждането) на растенията по принципите, заложени в уникалната  авторска методика (Кръстев, Д., 2011) ще доведе до повишаване на лечебните им свойства, както и на  енергетиката  им, а кръгът, създаден от осем билки (растения), всяка отговаряща на своя елемент (от 8-те посочени Елемента), ще придобие лечебни и хармонизиращи свойства.
Методът  на  засаждане  и  подреждане  на  растенията  е  уникален, защото  се  различава  коренно  от  останалите  методи. Тук  се  базираме  на  факта, че  всяко  растение  има  свой  Елемент  и  той  може  да  се  открие  чрез  способите  в  “Танцът  на  Спиралата”. Подреждането  на  растенията  по Елементи следва  Съзидателния  и  Разрушителния  цикъл  в  Природата,как  те  се  пораждат  или  неутрализират  един  от  друг,следвайки  новата  енергетика  на  Земята  и  Галактиката  ни, а  не  по  традиционните  философски  системи  и  растениевъдство.
Когато  е  засято  по  методиката , всяко  растение  повишава  лечебните  си  свойства  и  енергетика. Това  е  поради  факта, че  е  засято  и  расте  в точната  си  посока  и  съответния  му  Елемент, който  го  характеризира  най- добре. Когато  се  засади  лечебен  кръг, Спирала, то  самите растения, освен  че са  засяти  и  растящи  в  точните  си  Елементи, те  взаимодействат  помежду  си  и  са  в  хармония. Получават  се  осем  лъча  енергия, които  се  концентрират  към  центъра  на  кръга  и  там  енергията  се  концентрира. Това  може  да  се  използва  за  лечение  на  човек  или  друго  същество, както  и  за  хармонизирането  му. Освен  това  самия  кръг  излъчва  енергия  навън, което  ще  рече, че  хората  и  съществата, които  са  в  близост  до  него, също ще  се  лекуват  и  хармонизират. Авторът  развива  идеята  си, че  по  същия  начин  могат  да  се  озеленят  градове  и  села, държави,континенти…Това  ще  доведе  до  подобряване  психофизическото  състояние   и  хармонизиране  на  всички  същества, които  са  в  лечебната  спирала. И  още  нещо – когато  растенията  започнат  да  се  засаждат  и  растат  в  точните  си  Елементи, те  ще  предават  информацията  на  растенията  от  същия  вид  по  Света  и  това  ще  се  осъществи  благодарение  най- вече  на  общото  енергоинформационно  поле. Постепенно  всички  растения ще  започнат  да  растат  в  точните  си  посоки  и  Елементи.  И това  няма  да  се  случи  само  с  растенията…Земята  ще  се  превърне  постепенно  в  Райска  градина. Не,че  няма  да  има  отклонения  от  точната  подредба, от  Реда ( т.е. Хаос ), но  Хаоса  е  също  е  скрит  и  необходим  за  развитието  на съществата   Ред.
Именно, за  да  не  се  вземе  идеята  на  автора  на  методиката  като  езотерика, той  прави  научни  проучвания  и  доказва  чрез  фармакогностичен  анализ  и  биофизичен ( два  независими  един  от  друг  научни  проучвания )  на  билките,   засадени  и  отгледани  по  неговата  методика, че  тя  работи  перфектно. Резултатите  са  впечатляващи  и  подкрепят  твърдението  на  Дончо  Кръстев, изказани  в  “ Танцът  на  Спиралата “. Освен  това, е  направен  двуседмичен  малък  клиничен  опит  с  доброволци, които  са  престояли  в  лечебните  кръгове. Всеки  от  участвалите  в  експеримента  е  усетил  положителна  промяна  в  психофизическия  си  статус.
Резултатите  от  радиестезичното  замерване  на  лечебните  кръгове  с  билки  също  показва, че  енергията  в  кръговете, в  зависимост  как  са  построени, пречиства  и  хармонизира, като  самата  тя се  върти  по  спирала  и  е  много  силна.
Базирайки се на тези резултати в новата си книга авторът Д.Кръстев посочва, че резултатите от проведените проучвания биха могли да се използват в озеленяването на населените места, за създаване на лечебни паркове, производство на билкови продукти и още много други дейности, свързани с растителния свят, здравето и благоденствието на хората.
“ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”
Живеем в дни на  Преход,в дни на интензивни промени.Живеем вече в Ново Време и в Нов Свят.Земята промени своята енергетика,своето ниво на трептене,което мина 8-те херца.Слънцето,галактиката ни също промени своята енергетика.Ние усещаме и виждаме тези
промени,вглеждайки се в себе си,наблюдавайки околния Свят.Какво се промени?-Ами всичко!Хората станаха по- сензитивни.Мъжете станаха по-чувствени и меки в характерите си,жените започнаха да проявяват повече твърдост в характера и да извършват дей
 ности,присъщи допреди 20-30 години само за мъжете.Започнаха да се раждат деца с по-различна телесна структура и с развити екстрасензорни способности(телепатия,ясновидство и др.)От друга страна промяната в електромагнитното  полета на Земята доведе до появата на нови,наглед нелечими заболявания,на болести,неповлияващи се на лечение с познатите досега лекарства и методи.Зачестиха инсултите и инфарктите,особено сред  младите хора,увеличиха се нервните сривове,мигренозните пристъпи,инфекциозните заболявания и много други.
Каква е същността на проблема?-Хората  не могат да се хармонизират с настъпващите промени.Тяхната имунна система се срива и независимо от начините,чрез които искат да възстановят здравето си(чрез приемане на хранителни добавки,билки,лекарства,различни методи и средства за здраве и дълголетие),ефекта често е краткотраен или неефективен.Оттам произтича и постоянната неудоволетвореност при много от тях и хроничния отлив на енергия.Проблемите  при индивида рефлектират в обществото,тъй,както проблема в отделната клетка рефлектира в целия организъм.Той заболява,ако не се вземат навременни и адекватни мерки.
Има ли разрешение на проблема?
Панацея има,твърди Дончо Кръстев.Тя се казва „ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА” и е книга,метод,система-откровение за смисъла на Живота и принципите,по които той се развива.”ВСИЧКО ТЕЧЕ!ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ!ЕДИНСТВЕНОТО,КОЕТО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ,Е САМАТА ПРОМЯНА”.Тази истина е била позната на древните мъдреци.’’И ДЗИН”,”КНИГАТА НА ПРОМЕНИТЕ” , най-старата гадателска система,позната на човечеството,се основава на нея.За да е добре,човек трябва да е в хармония с постоянните промени в себе си и в околния Свят.”Книгата на Промените” също се променя.Новото и,актуално лице е „ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”.Какво всъщност е ‘ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”?Това всъщност  е Танцът на Живота.Той е енергия и като всяка изявена енергия се движи по спирала.Времето също е енергия и учението,практиките,изложени и разработени в едноименната книга,използват тези енергии.Методът,разработен в книгата,помага на човек да разбере мястото и ролята си в Живота,тук и сега;Помага да разбере в кой етап от живота си се намира и какви най-адекватни решения и действия да взима и предприема;Помага да разбере миналото си и да види бъдещето,живеейки правилно и осъзнато в настоящия момент.Т.е.,използвайки „ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”,ЧОВЕК СТАВА ТВОРЕЦ НА СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ,превръща се в един по-осъзнат индивид,влезнал в хармония със себе си и с всичко друго.Този човек отключва скрития си потенциал,започва да твори и допринася по-голяма полза за обществото,помагайки за неговото развитие и усъвършенстване.
„ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”може практически да се използва и допринася ползи във всички направления на човешкото познание.В нея е заложено знанието за принципите,по които се развива живота,структурата и динамиката на процесите и елементите,съставляващи Космоса.В книгата могат да се намерят матриците на ДНК-то ни,на химията,физиката,музиката,медицината и др.Човек може да разбере чрез нея във всеки един момент коя храна е най-подходяща за него,какви течностти е най-добре да приема,от какви храни,напитки и други неблагоприятни въздействия  в момента да се предпазва;Може да разбере месеца,деня,часа,посоката,които са подходящи(или не)за начинанието му.Едно от най-важните неща,които човек открива,задавайки въпрос по метода,е конкретния отговор-да или не.”ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”е своеобразна МАШИНА НА ВРЕМЕТО.Чрез нея човек може да открие грешките си в миналото и да предприеме адекватни действия ,за да ги поправи.Т.е.,човек може да поправи миналото си,вземайки най-правилното решение,тук и сега,за да има по-добро бъдеще.Защото всичко е ЕДНО и се случва ТУК И СЕГА.Този процес  се нарича от езотериците „изчистване на кармата”.От страна на официалната наука също се правят открития в тази посока(ЛинМакграт,”Експериментът с Намерението)
В книгата е представен Новия календар и движението на космическата енергия през дните.Представени са и новите планетарни влияния върху нашата планета.Не на последно място Идеята,която „ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”носи е,че” ВСИЧКО Е ЛЮБОВ!ВСИЧКО Е БЕЗКРАЕН,ВЕЧЕН ЖИВОТ!”Учението помирява и хармонизира основните религии и езотерични учения.Разтълкувани са и значенията на символите на Кръста и Соломоновия печат.Обяснена е и трансформацията на учението за „5-те елемента”,която довежда до тотална промяна в неконвенционалната медицина и философските концепции на Изтока и Запада.
Във връзка с повишените енергийни нужди на организмите ни и необходимостта от едно по-високо ниво на осъзнатост на всеки индивид,в книгата са разработени 3 комплекса даоистки енергийни упражнения,разработени спрямо новата енергетика на Земята и Слънцето.Изпълняването на упражненията(или само на някои от тях)донася на практикуващите ги необходимата енергия,здраве и дълголетие.Освен чисто физическите ползи,при изпълнението на упражненията се казват мантрически формули,които повишават нивото на осъзнатост и допринасят за душевния комфорт.Т.е.,дух,душа и тяло се обединяват в Единно цяло.Това е и една от причините,поради които „ТАНЦЪТ НА СПИРАЛАТА”може да се използва за постигане на по-високи физически постижения,в спорта,за по-високи постижения в изкуствата,в науката,във всички сфери н а човешката дейност.

The Dance of the spiral

‘THE DANCE OF THE SPIRAL’
We live in days of transition, in days of intensive changes. We live now in New Time and in a New World. The Earth changed its energy, its level of oscillation, which has over passed the eight Hertz. The Sun, our galaxy also has changed its energy. We feel and see these changes, looking at ourselves, observing the world surrounding us. What changed? Well, everything. People became more sensitive. Men became more sensual and soft in their characters, women started to show more firmness in the character and to execute activities which until 20-30 years ago were inherent only in the men. Children with more different body structure and with developed extrasensory abilities (telepathy, clairvoyance, etc.) were born. Whereas, the change in the electromagnetic field of the Earth brought the appearance of new , seemingly incurable diseases, of illnesses refractory to a treatment with the so far known medicaments and methods. The strokes and the heart attacks became more frequent, especially among young people, the nervous breakdowns increased, the migraine attacks, the infectious diseases and many other diseases.
What is the nature of the problem? People cannot harmonize with the upcoming changes. Their immune system collapses and independently of the ways through which they want to restore their health (through intake of food supplements, herbs, medicines, different methods and resources for health and longevity), the effect is often short and ineffective. From there comes the constant frustration in many of them and the chronic outflow of energy. The problems of the individual reflect in the society as the problem in the each cell reflects in the entire organism. He sickens if timely and adequate actions are not taken.
Is there a solution of the problem?
There is a panacea, Doncho Krastev claims. It is called ‘THE DANCE OF THE SPIRAL’ and it is a book, a method, a system-revelation of the meaning of life and the principles by which it develops. ‘EVERYTHING FLOWS! EVERYTHING CHANGES! THE ONLY THING WHICH DOES NOT CHANGE IS THE CHANGE ITSELF’. This truth had been known to the ancient sages. And ‘ YIJING’, ‘THE BOOK OF CHANGES’, the oldest divinatory system known to the humanity, is based on it. To be good, one has to be in harmony with the constant changes in him and in the World surrounding him. ‘The Book of The Changes’ also changes. The new and current face is ‘THE DANCE OF THE SPIRAL’. What is actually ‘THE DANCE OF THE SPIRAL’? This is actually The Dance of Life. It is energy and like every definite energy it moves on a spiral. Time is also energy and the study, the practices, exposed and developed in the titled book, use these energies. The method, developed in the book, helps one to understand his place and role in Life, here and now; helps him to understand in which stage of his life he is and what most adequate decisions and actions to take and undertake; helps him to understand his past and to see the future, living correctly and consciously in the current time. I. e., using ‘THE DANCE OF THE SPIRAL’, ONE BECOMES A CREATOR OF HIS OWN LIFE, converts into one more conscious individual, who has gotten in harmony with himself and with everything else. This person unlocks his hidden potential, begins to create and contribute a bigger favor to the society, helping its development and improvement.
‘THE DANCE OF THE SPIRAL’ can be used practically and contributes to benefits in all directions of human knowledge. In it is embedded the knowledge of the principles by which life, the structure and dynamics of the processes and elements, constituting the Universe are developing. In the book can be found the matrices of our DNA, of the chemistry,  physics, music, medicine, etc. One can find out through it what food is most suitable for him in each moment, what liquids is best to take, from which food, drinks and other adverse effects in the moment to protect himself; one can see the month, the day, the hour , the direction which are appropriate (or not) for his initiative. One of the most important things which one discovers when asking a question through the method, is the concrete answer-yes or no. ‘THE DANCE OF THE SPIRAL’ is whimsical TIME MACHINE. Through it one can find out his mistakes in the past and to undertake adequate actions, to fix them. I. e., one can fix his past by taking the most correct decision here and now, to have a better future. Because everything is ONE and it occurs HERE AND NOW. This process is called by the esoteric ‘cleaning of the karma’. Discoveries in this direction are also made by the official science (Lynne Mc Taggart, ‘The Intention Experiment’).
In the book is presented the New Calendar and the movement of the cosmic energy throughout the days. The new planetary influences on our planet are also presented. Not least the Idea which ‘THE DANCE OF THE SPIRAL’ contains is, that ‘EVERYTHING IS LOVE! EVERYTHING IS AN INFINITE, ETERNAL LIFE!’.The doctrine reconciles and harmonizes the basic religions and esoteric doctrines. The meanings of the symbols of the Cross and the Solomon’s Seal are also interpreted. Is also explained the transformation of the doctrine of ‘the five elements’ which leads to a total change in the unconventional medicine and the philosophical concepts of the East and the West.
In relation to the increased energy needs of our organisms and the need of a higher level of consciousness of each individual, in the book are developed 3 complexes of Taoist energy exercises, developed to the new Energy of the Earth and the Sun. The performing of the exercises (or only to some of them) brings to the ones practicing them the necessary energy, health and longevity. Apart from the purely physically benefits, with the performing of the exercises mantra’s formulas are said which increase the level of consciousness and contribute to the peace of mind. I. e. , the spirit, the soul and the body are unified in One Whole. This is one of the reasons why ‘THE DANCE OF THE SPIRAL’ can be used for higher physical achievements, in the sport, for higher achievements in the arts, in the science, in all spheres of the human activity.